AKADEMİK KADRO

AKADEMİK KADRO

KOORDİNASYON

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Polat
Kurslar Koordinatörü

1988 yılında Ankara’da doğmuştur. Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde onur derecesiyle (2010) tamamladıktan sonra doktora derecesini yine Anadolu Üniversitesi (2019) eğitim programları ve öğretim bölümünden almıştır.

2012 yılında Karabük Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi olarak görev yapmaya başlamış, 2019’da aynı yüksekokula Dr. Öğretim Üyesi olarak atanmıştır. Eğitim programları, yabancı dil öğretimi, yabancı dilde dinleme kaygısı, etkili öğrenme-öğretme süreçleri ve yükseköğretimde uluslararasılaşma başlıca araştırma alanları arasında olan Dr. POLAT’ın ulusal ve uluslararası kongrelerde bildirileri, ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde makaleleri, kitap bölümleri ve yürütücüsü ya da katılımcısı olduğu Avrupa Birliği projeleri bulunmaktadır. Dr. POLAT evli ve bir çocuk babasıdır.

Öğr. Gör. Hüseyin Ataseven
Kurslar Koordinatörü Yrd.

1988 Yılında Kayseri’de doğmuştur. Lise eğitimini Samsun Ladik Akpınar Anadolu Öğretmen Lisesi’nde almıştır. Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde tamamladıktan sonra 2012 yılında Karabük Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi olarak görev yapmaya başlamıştır. Dil becerilerinin drama yolu ile öğretimi konusunda uzmanlaşmış olup 2018 yılından itibaren YouTube üzerinden ücretsiz dersler vererek ülkemizdeki binlerce kişinin eğitimine katkıda bulunmaktadır. Eğitim teknolojileri ve tasarımsal süreçler yardımı ile eğitimde fırsat eşitliği çalışmaları devam etmektedir. Bisiklet sporu ile ilgilenmektedir ve evlidir.

YouTubeWebsite

 

İLETİŞİM

Online Yabanci Diller Whatsapp
İletişim Sorumlusu
Whatsapp

AKADEMİK KADRO

Öğr. Gör. Burcu Cüstan Sezer
İTALYANCA

1988 yılında İstanbul’da dünyaya geldim. İlkokul ve lise eğitimimi İstanbul’da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi’nde İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitimime devam ettim. Lisans eğitimim sırasında Erasmus değişim programından faydalanarak 6 aylık bir süre ile İtalya’da Pisa Üniversitesi’nde eğitim aldım.

Lisans eğitimimin sırasında part-time olarak da yurtdışı eğitim firmasında çalıştım. Lisans eğitimimin ardından İtalya’ya lisans ve yüksek lisans öğrencisi kayıtları yapan Pianeta Italia adlı kurumda hem kurum müdürü hem de eğitim koordinatörü olarak görev aldım. Böylelikle İtalya’daki bir çok eğitim kurumuyla bağlantı kurup öğrencilerin üniversite kayıtlarını yürüttüm.. Bu işin hemen ardından 2019 yılında akademik kariyer yapmak amacıyla sektör değiştirerek İstanbul Işık Üniversitesi 2. Yabancı diller programında İtalyanca ders vermek üzere, Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başladım. Ayrıca İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin ikinci yabancı diller programında İtalyanca eğitmeni olarak da ders vermekteyim.
Devamını Oku

Öğr. Gör. Cemile Yiğit
FRANSIZCA

8 Nisan 1993 yılında Ankara’da doğdum. İlk,orta ve lise öğrenimlerimi Ankara’da tamamladım. Üniversite eğitimime 2011 yılında Ankara Üniversitesi’nde başladım. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünden 2015 yılında mezun oldum.

2016 yılında, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nden pedagojik formasyon belgesi aldım. Ankara Atatürk Lisesi’nde stajımı tamamladım. 2016 yılında TESOL belgemi aldım. Mezun olduktan sonra çeşitli kurum ve kuruluşlarda Fransızca ve İngilizce öğretmenliği yaptım. Karabük Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nun düzenlediği çevrimiçi kurslar kapsamında Fransızca dersler vermeye başladım. Halen Açı Ankara Koleji’nde İngilizce öğretmeni olarak görev yapmaktayım.
Devamını Oku

Öğr. Gör Çağrı Menteş
İNGİLİZCE

MEB ve Anadolu Üniversitesi arasındaki özel protokolden yararlanarak 19 yaşındayken tam zamanlı olarak öğretmenliğe başladım. Öğretmenliğimin ilk yılında öğrencilerimle hazırladığım bir projede “Danışman Öğretmen 3.’lük” ödülü kazandım. 

Milli Eğitim’e bağlı devlet okullarında ilkokul, ortaokul, meslek lisesi, anadolu lisesi gibi çeşitli  kademelerdeki okullarda görev yaptıktan sonra yetişkin eğitimine geçtim. İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı kurslarda 16 yaş üstü yetişkinlere ders verirken sahip olduğum serbest çalışma ortamı sayesinde farklı teknikler ve materyaller kullanarak kendimi geliştirdim. 5 dönem bu şekilde eğitim vermenin ardından kısa bir süre bir devlet üniversitesinde hazırlık sınıfında derslere girdim. Aldığım İngilizce öğretmenliği eğitimine ek olarak, Yunus Emre Enstitüsü ve Ankara Üniversitesi işbirliğiyle işin duayenlerinden “Yabancılara Türkçe Öğretimi” dersleri aldım ve başta TÖMER olmak üzere çeşitli kurumlarda uygulama fırsatı buldum. Eğitimde beni en çok heyecanlandıran iki olgu herkesin erişebileceği ücretsiz eğitim ve eğitim teknolojileri. Buradan yola çıkarak başladığım YouTube Çağrı Hoca kanalım Ocak 2020 itibariyle 250 video ile 57.000 abone ve 8.5 milyon görüntüleme sayısına ulaştı. Ayrıca 2011 yılından beri farklı kurumlar için uzaktan canlı ders verme ve akıllı telefon uygulamaları için danışmanlık yapma fırsatı buldum. İngilizce Kitap Kulübü şirketimden sonra Dijital Dil Okulu’nun şirketi kurdum ve hala aktif şekilde hem yöneticilik yapıyor hem de yabancı dil eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Daha önce Duolingo ve VOSCREEN gibi farklı şirketlerde eğitim teknolojileri danışmanlığı yaptım. Evliyim, bir oğlum var.
Devamını Oku
 

YouTubeWebsite
Öğr. Gör Duygu Sezer
İSPANYOLCA

1987 yılında Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde dünyaya geldim. İlkokul ve lise Eğitimimi İstanbul’da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi’nde İspanyol Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitimime devam ettim. Lisans eğitimim sırasında Erasmus değişim programından faydalanarak 6 aylık bir süre ile İspanya’da bulunan Universidad de Jaén’ de eğitim aldım.

Yine Erasmus programı aracılığı ile Universidad de Castilla La Mancha’da stajyer olarak çalıştım. Lisans eğitimimin ardından tercüman olarak çalışmaya başladım ve Siemens Railway System başta olmak üzere bir çok Uluslar arası şirket için proje bazlı tercüman olarak çalışmayı sürdürdüm. 2014 yılında İspanya’daki bir çok ticaret geliştirme ajansı ile otonom bölgenin Türkiye’deki temsilcisi olan Conexio Danışmanlık’ta piyasa araştırma uzmanı olarak çalışmaya başladım. Bu firma için çalıştığım 3 sene boyunca İspanyol ve Latin Amerikalı yüzlerce şirket için piyasa araştırması ve tercümanlık hizmeti sunarak, yurtiçi ve yurtdışı iş seyahatlerine katıldım. Bu işin hemen ardından akademik kariyer yapmak amacıyla sektör değiştirerek İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik Programı’nda ders vermek üzere, Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başladım. 2017’den beri çalıştığım üniversitede 2019 yılından bu yana program başkan yardımcısı olarak da görev yapmaya devam ediyorum. Bu sırada tercümanlık mesleğime de hala devam etmekteyim. Yeminli tercüman olarak çalışmakta ve yazılı, özlü, teknik, ardıl ve simultane çeviri alanlarında hizmet vermekteyim. Diğer yandan İstanbul Üniversitesi, İspanyol Dili ve Edebiyatı bölümünde yüksek lisans eğitimime devam etmekteyim.
Devamını Oku

Öğr. Gör. Duygu Yazıcı Aşçı
İNGİLİZCE

1990 yılında Denizli’de dünyaya geldim. İlkokul ve lise eğitimimi Denizli’de tamamladım. Liseyi öğretmen lisesinde okudum ve birincilikle bitirdim. Sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde İngilizce Öğretmenliği bölümünde eğitimime devam ettim.

Lisans eğitimim sırasında çeşitli ilkokul ve liselerde yardımcı öğretmenlik yaptım. 4 yıllık lisans eğitimim sonrasında Comenius projesi ile 1 yıllık bir süre ile İtalya’da bulundum. Bu sürede Istituto Statale di Gambettola okulunda İngilizce öğretmenliği yaptım. Bu işin hemen ardından Türkiye’ye döndükten sonra 2013 yılında Karabük Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu’da Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başladım. 2014-2019 yılları arasında üniversitenin uzaktan eğitim biriminde aktif görev aldım. Daha sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Enformatik Enstitüsü, Bilişsel Bilimler bölümünde yüksek lisansa başladım. 2019 yılında yüksek lisans eğitmimi bitirdim. Gene 2019 yılında Cambridge Üniversitesi tarafından verilen ve tüm dünyada İngilizce öğretme yeterliliği belgesi olarak tanınan CELTA programını bitirdim. Halen Karabük Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi olarak görevime devam etmekteyim.
Devamını Oku

Öğr. Gör. Ertuğrul Oral
ALMANCA

1988 yılında Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. Selçuk Üniversitesi Turist Rehberliği Ön Lisans bölümü ve Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Lisans bölümünü bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Almanca Öğretmenliği Formasyon eğitimini ve sertifikasını aldı.

2015/16 yıllarında Ankara Leyla Turgut Anadolu Lisesi’nde Almanca Öğretmeni olarak çalıştı. 2016 yılında özel bir kolejde ilkokul, Ortaokul ve lise olmak üzere tüm kademelerde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya başladı hala aynı kurumda görevine devam etmektedir. Tesol belgesine sahiptir. Ertuğrul Oral evli ve Ankara’da yaşamaktadır.
Devamını Oku

Öğr. Gör. Hilal Ceylan
ALMANCA

Merhaba, ben Hilal. Yarı Alman yarı Türküm. Almanya’da doğdum ve hayatım boyunca Almanya-Türkiye arasında gidip geldim. 2014 yılında Ankara Üniversitesi İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldum. Mezuniyetimden bu yana yabancı dil olarak İspanyolca, Almanca ve Türkçe dersleri veriyorum.

2016’da yüksek lisansımı yapmak için İspanya’ya taşındım. Orada yaşadığım 3 yıl boyunca farklı dil okullarında ve Mercedes Benz gibi özellikle endüstri alanlarında çalışan şirketlerde Almanca öğretmeni olarak çalıştım. Aynı zamanda Almanca ve Türkçe özel dersler vermeye devam ettim.
Devamını Oku

Öğr. Gör. Kariman Jiletejeva
RUSÇA

Kariman Jiletejeva Vurdem. Moskova doğumlu, filolog, yabancılar için Rusça dili uzmanı. 17 senelik öğretmenlik tecrübesine sahip. Part-time olarak TOBB ve Bilkent Üniversitelerinde çalıştı. Yabancı dil eğitimi veren merkezlerde Rusça eğitimi vermeye devam etmektedir.

Tirnau “Bir Rus subayının Kafkasya anıları” ve Reşat Nuri Güntekin’in “Değirmen” eserlerini Rusça’dan Türkçe’ye çevirmiştir. Rusça-Türkçe sözlük ve atasözleri kitapçıkları ve Rusça fiiller ve gramer kitabının yazarıdır.
Devamını Oku

Dr. Öğr. Üyesi Keisuke Wakizaka
JAPONCA

1985 yılında Japonya’nın Miyagi Vilayeti’ne bağlı Shiogama Belediyesi’nde doğan Keisuke WAKIZAKA, ilköğretimini 1998 yılında Shiogama 2 nolu İlkokulu’nu tamamladıktan sonra ortaöğretimini Tohoku Gakuin Ortaokulu’nu 2001 yılında tamamlamıştır.

2004 yılında Tohoku Gakuin Lisesi’nden başarıyla mezun olan Wakizaka, 2004 yılında Tohoku Gakuin Üniversitesi Hukuk Bölümü’ne başlamış ve 2008 yılında okul üçüncüsü olarak oradan mezun olmuştur. 2019 yılından bu yana İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Japoncanın dışında Türkçe, Azerbaycan Türkçesi, İngilizce, Gürcüce ve Osetçe bilmektedir.
Devamını Oku

Öğr. Gör. Meryem Çelik
İNGİLİZCE

1989 Erzincan doğumlu olan Meryem Çolak 2011 yılında Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili Öğretmenliği alanından mezun oldu. 2011 yılından beri Karabük Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda Öğretim Görevlisi olarak çalışıyor.

2018 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi programında yüksek lisansını tamamladı. 2019 yılında aynı bölümde Doktora eğitimine başladı.
Devamını Oku

Öğr. Gör. Mihriban Menteş
İNGİLİZCE

1988 yılında Hatay’da doğdum. Eşim ile birlikte kurduğumuz İngilizce Kitap Kulübü şirketinden sonra Dijital Dil Okulu’nun şirketini kurduk ve hala aktif şekilde hem yöneticilik yapıyor hem de yabancı dil eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Daha önce Duolingo ve VOSCREEN gibi farklı şirketlerde eğitim teknolojileri danışmanlığı yaptım.

Milli Eğitim’e bağlı devlet okullarında ilkokul, ortaokul, meslek lisesi, anadolu lisesi gibi çeşitli kademelerdeki okullarda görev yaptıktan sonra yetişkin eğitimine geçtim. Evliyim, bir oğlum var.
Devamını Oku

Öğr. Gör. Nazan Canbulat
İNGİLİZCE

1985 yılında Ünye’de doğmuştur. Lise eğitimini Ünye Mehmet Refik Güven Anadolu Öğretmen Lisesi’nde (2003), lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde (2008), lisans üstü eğitimini ise Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi bölümünde (2020) tamamladı.

2011 yılında Karabük Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi olarak görev yapmaya başlamış ve hâlen Karabük Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde öğretim görevlisi olarak görev yapmakta olan Canbulat, evli ve bir çocuk annesidir.
Devamını Oku

Öğr. Gör. Pelin Angın
İNGİLİZCE

1988 yılında Zonguldak’ta dünyaya geldim. İlkokul ve lise eğitimimi Zonguldak’ta tamamladıktan sonra Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitimime devam ettim. Lisans eğitimim sırasında Pedagojik Formasyon eğitimi aldım.

Lisans eğitimimi 2010’da tamamlar tamamlamaz Karabük Üniversitesi’nde İngilizce Okutmani olarak goreve başladım ve bu esnada Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nde İngiliz Dili ve Edebiyati alaninda tezli yüksek lisans eğitimi tamamladim. şu anda Karabük Üniversitesi ‘nde Yabanci Diller Yüksekokulunda Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya devam ediyorum.
Devamını Oku

Öğr. Gör. Pınar Mızrak
İNGİLİZCE

1988 yılında Kadirli’de doğmuştur. Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde (2009) aldıktan sonra Abant İzzet Baysal Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde (2019) yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

2010 yılında Karabük Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi olarak görev yapmaya başlamış ve hala aynı görevini sürdürmektedir. Materyal geliştirme, sınav hazırlama ve ders kitabı seçme gibi farklı komisyonlarında bulunmuş ve ayrıca modül koordinatörü olarak görev yapmıştır.
Devamını Oku